Terug naar het woordenboek

Met het begrip reflecteren wordt bedoeld het terugkijken op je eigen handelen. Het doel van reflecteren is je handelen te beoordelen en wanneer nodig bij te sturen om zodoende spiritueel te groeien. Reflecteren is dus een persoonlijke evaluatie van je gedrag.

Door middel van reflectieoefeningen, individueel of begeleid door een derde, kan iemand de redenen van zijn gedrag en handelen beter leren begrijpen. Reflecteren is jezelf naar het waarom van je handelen vragen. Bij zelfreflectie komen emotionele handelingen en gedragingen terugkijkend vaak in een ander daglicht te staan.


Bekijk meer dan 300.000 artikelen over spiritualiteit op Bol.com

Het spirituele begrip van de week

Leuk en leerzaam. Hoe zit het ook alweer? Dat ontdek met het spirituele begrip van de week in jouw e-mail. Meld je hier aan.

Aanmelden gelukt