Terug naar het woordenboek

Osteopathie is een alternatieve geneeswijze die ervan uitgaat dat verminderde bewegelijkheid van lichaamsweefsels gevolgen kan hebben voor de gezondheid. De osteopaat spoort deze lichaamsweefsels op en maakt ze, met speciale manuele technieken, weer bewegelijk. Osteopathie maakt gebruik van de kennis uit de anatomie, embryologie, neurologie en fysiologie.

Bij osteopathie vormt het lichaam een ondeelbare eenheid die functioneert als een ondeelbaar geheel. Organen beïnvloeden elkaar. Dat is de reden dat de pijn niet altijd zit waar de cliënt de pijn ervaart. De osteopaat probeert lichamelijke klachten terug te leiden naar de werkelijk oorzaak en behandelt deze. Daarbij richt de behandelaar zich niet alleen op botten, zoals veel mensen denken.