Terug naar het woordenboek

De Jassentechniek is ontstaan vanuit het idee dat ons lichaam een kapstok is, waaraan ballast hangt in de vorm van jassen. Elk met een eigen naam, zoals een verbindingenjas, traumajas, projectiejas of stressjas.

Als er teveel jassen aan hangen, zie je de kapstok niet meer, je ziet dan niet meer wie je echt bent, wat bij je past en wat je daadwerkelijk voedt in het leven. Bij te zware jassen valt de kapstok om of breekt hij zelfs. Met de Jassentechniek wordt de lichamelijke kapstok leeggemaakt. Het is een energetische therapie, mede gebaseerd op het celgeheugen.