Terug naar het woordenboek

In de esoterie verwijst de term immensiteit naar de oneindigheid, grenzeloosheid of onbegrensdheid. Het is het idee dat er dimensies van bestaan zijn die zich uitstrekken voorbij de beperkingen van de fysieke wereld en het menselijk begripsvermogen.

Immensiteit impliceert het besef dat er een uitgestrektheid van bewustzijn en realiteit is die verder reikt dan wat we gewoonlijk waarnemen.

Het wordt vaak geassocieerd met het goddelijke, de kosmos, de astrale wereld en de diepere essentie van het universum.