Homeopathie is een holistische geneeswijze die er vanuit gaat dat een stof die bepaalde lichamelijke verschijnselen kan opwekken, deze ook kan genezen. Homeopathie is een samentrekking van het Griekse ‘homoios’ (gelijk) en ‘pathos’ (lijden), Het betekent dus letterlijk ‘aan hetzelfde lijden’.

Grondlegger van de homeopathie is arts en scheikundige Samuel Hahnemann. Hij werd bekend door de similia-wet: het gelijke genezen met het gelijke. Bij een gezond mens kan een stof symptomen oproepen, maar bij een ziek mens kan diezelfde stof (heel sterk verdund) genezen. Hoewel veel mensen baat hebben bij homeopathie, worden er door de reguliere geneeskunde vraagtekens gezet bij het extreem verdunnen van de werkzame stoffen in water of alcohol.

Begrip toevoegen?