In haar boek ‘De Helende Reis’ beschrijft de Amerikaanse Brandon Bays hoe ze zelf een tumor in haar baarmoeder genas door in contact te komen met haar celgeheugen. Ze verklaart dit als volgt: lichaamscellen vernieuwen zich continu. Als de oude zieke cellen worden vervangen door nieuwe gezonde cellen, is de ziekte genezen.

Volgens Brandon Bays hebben cellen een geheugen voor emotionele gebeurtenissen. Wanneer emoties niet zijn verwerkt, komen er voor de afgestorven zieke cellen ook weer nieuwe zieke cellen in de plaats. Pas wanneer alle negatieve emoties uit het celgeheugen zijn verdwenen, aldus Brandon Bays, ontstaan er weer gezonde cellen.

Begrip toevoegen?