Terug naar het woordenboek

Dynamische massage is gebaseerd op het idee dat er een golfbeweging door je lichaam gaat als je het op één plek een impuls geeft. Omdat we als mens grotendeels uit water bestaan, ontstaan er ‘golven’ die lang doorwerken, net als bij een steen die je in het water gooit.

Bij dynamische massage wordt je lichaam bewogen door stevige, zachte of heel subtiele schud- en wiegentechnieken (pulsen of pulsing). De masseur kan ook verlengende, openende en losmakende technieken gebruiken. De massage kan gericht zijn op lekker ontspannen of op bewust voelen en kan zacht en stevig, ingetogen en uitbundig, afwisselend en speels toegepast worden.

Dynamische massage is ontwikkeld door Geert van Coillie. Hij heeft zich laten inspireren door de Tragering en Holistic pulsing.