Een Axenroos is een model om inzicht te krijgen in het samenspel van krachten in menselijke relaties. De door F. Cuvelier uitgewerkte Axenroos bestaat uit een cirkel verdeeld in 6 velden: aanvechten-weerstaan, vasthouden-loslaten, geven-ontvangen.

Een ax kun je zien als een interpersoonlijke kracht die zich uit in bepaald gedrag. Het is een kracht die we om werkelijk mens te kunnen zijn ten overstaan van andere mensen moeten kunnen uitoefenen. Energie die je van binnen voelt opborrelen in het contact met de ander.

Een actie roept altijd een reactie op. Hieraan vastgekoppeld zitten de verschillende emoties. Elke ax dankt zijn kracht aan de overige axen. Ze beïnvloeden elkaar constant. Het inzicht in de werking van deze krachten kan gebruikt worden als hulpmiddel om gewenste veranderingen in het interactiepatroon in gang te zetten.


De beste boeken over zelfontwikkeling met Bol morgen in huisTerug naar het woordenboek