Terug naar het woordenboek

Voice Dialogue is een therapeutische benadering die zich richt op verschillende aspecten van de persoonlijkheid, ook wel ‘stemmen’ genoemd. Deze stemmen vertegenwoordigen de subpersoonlijkheden met elk eigen standpunten, overtuigingen en emoties.

Met Voice Dialogue wordt er een dialoog gecreëerd tussen deze stemmen, waarbij de therapeut faciliteert en de cliënt bewustzijn ontwikkelt over de dynamiek tussen deze delen. Het doel is om meer zelfinzicht, innerlijke balans en integratie te bereiken.