Terug naar het woordenboek

Psycho Energetische Therapie is een holistische therapie die zich vooral richt op klachten als extreme vermoeidheid, lusteloosheid en medisch onverklaarbare lichamelijke klachten. Er wordt gezocht naar psychische verklaringen voor het gebrek aan energie. Daarbij worden onder andere ontspannings- en visualisatieoefeningen ingezet.

Er zijn twee stromingen in de Psycho Energetische Therapie. In de ene stroming gaat de therapeut met behulp van empathische gesprekken op zoek naar spanningen bij de cliënt. Bij de andere, meer spirituele, stroming worden er healingsessies gehouden waarbij de therapeut de cliënt energie ’toedient’.