Terug naar het woordenboek

Paranormaal is een term voor verschijnselen die niet wetenschappelijk kunnen worden verklaard. Voorbeelden van paranormale verschijnselen zijn telepathie, helderziendheid, uittreding, reïncarnatie en contact met geesten.

Paranormale verschijnselen zijn vaak controversieel en worden onderzocht in het kader van parapsychologie. Hoewel er verhalen en individuele getuigenissen zijn, wordt wetenschappelijk bewijs voor paranormale verschijnselen nog steeds betwist.