Mediation is het oplossen van een geschil of conflict door de partijen zelf, onder leiding van een onafhankelijke derde, de mediator. Deze neutrale mediator brengt partijen tot elkaar en laat ze zelf bepalen hoe de oplossing eruit gaat zien. Dit in tegenstelling tot een bemiddelaar, die actief onderzoekt waar de belangen van de partijen liggen. 

Mediation wordt toegepast bij onder andere, burenruzies, arbeidsgeschillen en conflicten bij echtscheiding. Ook tussen daders en slachtoffers van misdrijven wordt soms mediation toegepast.
Begrip toevoegen?