Terug naar het woordenboek
Mediation is het oplossen van een geschil of conflict door de partijen zelf onder leiding van een onafhankelijke derde, de mediator. Deze neutrale mediator brengt partijen tot elkaar en laat ze zelf bepalen hoe de oplossing eruit gaat zien. Dit in tegenstelling tot een bemiddelaar, die actief onderzoekt waar de belangen van de partijen liggen.

Mediation wordt toegepast bij onder andere, burenruzies, arbeidsgeschillen en conflicten bij echtscheiding. Ook tussen daders en slachtoffers van misdrijven wordt soms mediation toegepast.

In een mediatieproces werkt de mediator samen met de betrokken partijen om de kern van het conflict te begrijpen, de belangen en behoeften van alle partijen te identificeren en hen te helpen bij het vinden van creatieve oplossingen. De mediator is onpartijdig en zal geen standpunt innemen of beslissingen nemen voor de partijen. In plaats daarvan helpt hij of zij hen om zelf tot een overeenkomst te komen.

Belangrijke aspecten van mediation zijn vertrouwelijkheid, vrijwillige deelname en informele procedures. Het doel van mediation is om een duurzame overeenkomst te bereiken waar alle partijen tevreden mee zijn en die hen in staat stelt om verder te gaan zonder verdere juridische procedures.

Mediation
Afbeelding: freepik.com