Terug naar het woordenboek

Mars Venus Therapie is de verzamelnaam voor diverse workshops en therapieën die zowel mannen als vrouwen leren omgaan met de emotionele, communicatieve en fysieke verschillen tussen de seksen. Dit verschil stamt uit de ontstaansperiode van de mens. Mannen jaagden en ontwikkelden zo ruimtelijke oriëntatie en gevoel voor afstanden. Vrouwen hielden de groep in de gaten waarbij communicatie een belangrijke rol speelde. 

Het gezegde dat mannen van Mars en vrouwen van Venus komen, is afkomstig van een anekdote. Volgens dit verhaal woonden mannen lang geleden op Mars en vrouwen op Venus. Toen mannen en vrouwen naar de aarde kwamen, vergaten ze dat ze van verschillende planeten afkomstig waren. Het gezegde staat met andere woorden symbool voor de verschillen tussen de man en vrouw.