Terug naar het woordenboek

Inwijden, of consacreren, is een ritueel waarbij iemand, een voorwerp of een plaats een spirituele betekenis krijgt. Het is een symbolische handeling waarbij een persoon, een object of plaats, heilig of gewijd wordt verklaard aan een hogere goddelijke of spirituele macht.

Personen worden ingewijd als ze een specifieke status, rol of verantwoordelijkheid binnen de gemeenschap ontvangen. Bijvoorbeeld een inwijding tot priester, monnik, sjamaan, of lidmaatschap van een bepaalde spirituele orde.

Objecten zoals heiligdommen, beelden, rituele voorwerpen of altaars worden ingewijd om ze te zegenen en te wijden aan een goddelijk doel. Ook plaatsen, zoals heiligdommen, tempels, kerken of andere religieuze locaties, kunnen worden ingewijd om ze speciaal en heilig te verklaren.

Religieuze feestdagen, heilige dagen, of seizoensgebonden vieringen, worden ingewijd om ze te markeren als bijzondere perioden voor spirituele reflectie, aanbidding of herdenking.