Intuïtieve therapieën zijn vaak kunstzinnige therapieën, zoals bijvoorbeeld intuïtief schilderen. Het intuïtieve schilderij dat de cliënt maakt, vertelt dingen over zijn gevoelswereld. Aan de hand van het schilderij gaat de therapeut het gesprek aan met de cliënt.

Er zijn ook therapieën die als doel hebben om mensen dichterbij hun intuïtie te laten komen bij het nemen van beslissingen. De cliënt leert dan om (tijdelijk) afstand te nemen van rationele denkpatronen.

Begrip toevoegen?