Imaginatie therapie is een psychotherapeutische techniek waarbij een beroep wordt gedaan op de verbeelding van de cliënt. De therapeut stimuleert de cliënt om zijn probleem te uiten in beelden. Het beeld dat de cliënt van zichzelf, de situatie en de oplossing heeft, vormt het uitgangspunt van de therapie.

Meestal stimuleert de therapeut de zelfwerkzaamheid van de cliënt met opdrachten en toepassingen in het dagelijkse leven. De therapie kan zowel bij emotionele en psychische problemen van allerlei aard als bij levensvragen hulp bieden. Overigens spelen beelden en de verbeelding in elke vorm van psychotherapie wel een of andere rol.
 

Begrip toevoegen?