Terug naar het woordenboek

Holisme is de levensovertuiging dat alles met elkaar is verbonden. Holisme komt van het Griekse woord holon, dat het geheel betekent. Het holisme stelt dat het geheel meer is dan de som der delen en dat de delen onderling verbonden zijn en invloed uitoefenen op elkaar.

Holisme wordt toegepast in de filosofie, geneeskunde, psychologie en ecologie. In de geneeskunde wordt holisme gebruikt als een benadering die rekening houdt met de fysieke, mentale, emotionele en spirituele aspecten van een individu. Welzijn is het gevolg van evenwicht en harmonie tussen al deze aspecten.

Holisme benadrukt ook de onderlinge verbondenheid tussen individuen en hun omgeving. Het erkent dat alles in het universum met elkaar verbonden is en dat veranderingen in het ene deel invloed kunnen hebben op het geheel. Deze holistische visie stimuleert een ecologisch bewustzijn en een verantwoordelijke benadering van het omgaan met het milieu.