Terug naar het woordenboek

Gebedsgenezing is het proberen te genezen van mensen door tussenkomst van een religieus geïnspireerde genezer of voorganger. Hij of zij tracht via het aanroepen van bovennatuurlijke krachten het herstel van lichamelijke of psychische aandoeningen te bewerkstelligen. Gebedsgenezing komt in vele culturen voor en wordt naast of soms in plaats van de geneeskunde toegepast.

Gebedsgenezing heeft door Jomanda een dubieuze naam gekregen. Een positieve kijk op deze vorm van therapie is dat de aanwezigen hun kosmische energie bundelen om de gebedsgenezer te helpen om iemand te genezen.