Terug naar het woordenboek

Gebedsgenezing is het proberen te genezen van mensen door tussenkomst van een religieus geïnspireerde genezer of voorganger. Hij of zij tracht via het aanroepen van bovennatuurlijke krachten het herstel van lichamelijke of psychische aandoeningen te bewerkstelligen. Gebedsgenezing komt in vele culturen voor en wordt naast of soms in plaats van de geneeskunde toegepast.

Gebedsgenezing heeft door Jomanda een dubieuze naam gekregen. Een positieve kijk op deze vorm van therapie is dat de aanwezigen hun kosmische energie bundelen om de gebedsgenezer te helpen om iemand te genezen.


Bekijk meer dan 300.000 artikelen over spiritualiteit op Bol.com

Het spirituele begrip van de week

Leuk en leerzaam. Hoe zit het ook alweer? Dat ontdek met het spirituele begrip van de week in jouw e-mail. Meld je hier aan.

Aanmelden gelukt