Terug naar het woordenboek

Bioresonantie is een therapie, een alternatieve geneeswijze, die stelt dat elk orgaan een specifieke trillingsfrequentie van elektromagnetische aard heeft. Bij ziekte of onbalans in het lichaam kan die trilling verstoord zijn. Deze resonantie met bioresonantie-apparaten worden gemeten en zo kunnen dus ook verstoringen woren vastgesteld. Een verstoring kan hersteld worden met bioresonantie-apparatuur, bijvoorbeeld door specifieke trillingen toe te dienen die tegengesteld zijn aan de schadelijke trillingen. Soms wordt dit gedaan in combinatie met een al dan niet homeopathisch medicijn.