Terug naar het woordenboek

De zelfconfrontatiemethode (ZKM) is een persoonlijkheidsonderzoek, ontwikkeld door Hubert Hermans. De methode is gebaseerd op de narratieve psychologie, die zich bezig houdt met wat mensen over zichzelf vertellen. De zelfconfrontatiemethode wordt toegepast bij onder andere studie-, beroepskeuze- en loopbaanvragen. Door te vertellen over je eigen ervaringen en daar een waardering aan te geven, wordt je je bewust van de betekenis ervan.

Bij de zelfconfrontatiemethode vertel je over jezelf en je levensverhaal. Gaandeweg ontstaat er samenhang tussen verleden, heden en toekomst. Dit leidt uiteindelijk tot meer grip op de toekomst en ideeën over hoe zaken in de toekomst beter kunnen worden aangepakt.