Terug naar het woordenboek

Een utopie is een hersenschim, illusie of droombeeld. Het van oorsprong Griekse woord is dubbelzinnig uit te leggen. Het kan worden vertaald als u-topos, een niet bestaande plaats of als eu-topos, een gelukkige samenleving. Utopie wordt daarom ook wel een onmogelijke werkelijkheid of een onmogelijk ideaal genoemd.

Het woord utopie is in gebruik genomen in 1516, het jaar waarin Thomas More het boek Utopia schreef. Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel beschrijft More het leven waarin tirannie en corruptie de boventoon voeren. In het tweede boek omschrijft hij het ideale leven op een eiland waar overheersing en luxe zijn afgeschaft. Met de tegenstelling tussen beide werelden stelt More de misstanden van zijn tijd aan de kaak.