Terug naar het woordenboek

Runenstenen zijn een vorm van waarzeggerij die teruggaat tot de oude Germaanse en Vikingtijdperken. Runenstenen zijn kleine stenen of houten schijfjes waarop runen zijn gegraveerd of geschilderd. Het is het oudst bekende schriftsysteem van Germaanse stammen in Noord-Europa,

Elke rune vertegenwoordigt een specifieke letter uit het runenalfabet, dat ook bekend staat als het ‘Futhark’. Het runenalfabet bestaat uit 24 tekens, hoewel er regionale varianten bestaan met meer of minder tekens.

Bij het raadplegen van de runenstenen worden ze meestal geschud of gegooid, waarna een aantal stenen wordt geselecteerd. De gekozen stenen worden geïnterpreteerd op basis van hun specifieke runeteken en de boodschap die ze overbrengen.

Runenstenen zijn een vorm van divinatie.