De Javaanse Kebatinan is een levenshouding die ervan uitgaat dat je het wereldlijke en het geestelijke niet kunt scheiden; beide zijn een gelijkwaardig onderdeel van het bestaan. De essentie is dat je zonder bijbedoelingen actief je eigen leven leidt, met trouw en plezier je taken en plichten accepteert en vervult en streeft naar het welbevinden van de wereld in zijn totaliteit.

De Kebatinan is de Javaanse, mystieke wijze om tot de ware kern van het leven te komen, los van aardse bezittingen en verlangens. Er zijn verschillende stromingen met één belangrijke overeenkomst: je schikken in het van bovenaf opgelegde lot.

Begrip toevoegen?