Terug naar het woordenboek

Introvert is een benaming voor personen die naar binnen gekeerd zijn. Introverte mensen zijn niet per definitie verlegen, het kost hen alleen meer energie om zich in een onbekend gezelschap te profileren. De energie is naar binnen gericht, het zijn meer de denkers dan de doeners. Dat maakt introverte mensen over het algemeen rustiger dan extraverte mensen. De termen extravert en introvert zijn geïntroduceerd door de psycholoog Carl Jung.

Het tegenovergestelde van introvert is extravert. In hoeverre een persoon zich introvert of extravert gedraagt, is vaak contextgebonden. In elke introverte persoon zitten ook extraverte trekjes, en andersom. Een meer introverte persoonlijkheid haalt zijn energie uit het alleen zijn en trekt zich terug uit gezelschap om uit te rusten.