Terug naar het woordenboek

Het bahái-geloof is de jongste wereldgodsdienst. De heilige geschriften van Bahá’u’lláh (1817-1892) vormen de basis van deze religie. Bahá’u’lláh was edelman die leefde in Perzië (het huidige Iran). Hij gaf zijn carrière op om een volgeling te worden van de Bab (1819 – 1850), de stichter van het bahái-geloof die jong stierf.

Aanhangers van het bahái-geloof geloven dat eerdere profeten, zoals Abraham, Boeddha, Jezus, Krisjna, Mohammed en Zoroaster allemaal een deel hebben aangedragen voor een universeel geloof. Uiteindelijk zal dit universele geloof alle volkeren op de wereld verbinden en het verschil tussen arm en rijk doen verdwijnen.

Andere wereldgodsdiensten zijn (in alfabetische volgorde): boeddhisme, christendom, confucianisme, hindoeïsme, islam, jodendom, sikhisme en taoïsme.

Het spirituele begrip van de week

Leuk en leerzaam. Hoe zit het ook alweer? Dat ontdek met het spirituele begrip van de week in jouw e-mail. Meld je hier aan.

Aanmelden gelukt